2020-03-30     Amelii, Dobromira, Leonarda     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    

WAŻNE!!!

 

Informacja dla rodziców i uczniów

o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły

 

Od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 roku zadania Szkoły Podstawowej w Małem Cichem oraz oddziału przedszkolnego są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ustala się następujące zmiany w trybie pracy szkoły:

1.    Dzieci uczą się w domach, pod kierunkiem nauczycieli.

2.    Podstawowym narzędziem do prowadzenia zajęć jest dziennik elektroniczny, za pomocą którego nauczyciele przesyłają konkretne wskazania dotyczące lekcji, w związku z tym uczeń (w młodszych klasach rodzic) winien na bieżąco sprawdzać przekazywane informacje.

3.    Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć.

4.    Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja ich wiedzy i umiejętności odbywa się w oparciu o wykonane przez ucznia i przesłane nauczycielowi zadania.

5.    Podstawowym sposobem informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach jest dziennik elektroniczny.

 

6.    W kwestiach związanych ze zdalnym nauczaniem rodzice i uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielem w godzinach jego pracy wynikających z planu lekcji za pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, telefonów. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest kontakt w innych godzinach.

 


 

 

Informacja dla rodziców!

 

Szanowni Rodzice

Drodzy Uczniowie

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole oraz podjęciem nauczania zdalnego prosimy o współpracę z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Informacje i materiały będą wysyłane rodzicom na przekazane wychowawcom adresy poczty elektronicznej.

Prosimy o odpowiedzialność i rozwagę.

 

Pozdrawiamy

 Dyrektor szkoły i nauczyciele


 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca 2020 roku zajęcia w szkole i oddziale przedszkolnym zostają zawieszone.

 

Uczniowie i dzieci nie przychodzą w tych dniach do szkoły i oddziału przedszkolnego.


 

 

W ZWIĄZKU Z ZAWIESZENIEM ZAJĘĆ W SZKOLE

INFORMUJEMY , ŻE W DNIACH 16 – 25 MARCA 2020 ROKU

SEKRETARIAT SZKOŁY JEST CZYNNY CODZIENNIE W

GODZINACH 9 00 – 12 00 .

BUDYNEK SZKOŁY POZOSTAJE ZAMKNIĘTY .

T ELEFON KONTAKTOWY DO SEKRETARIATU 18 20 163 92

 


 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca 2020 roku (czwartek i piątek) szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w godzinach jej pracy.

 

Podstawowe środki ochronne przeciwko zakażeniu koronawirusem 

 

Rekrutacja

  

 

 

 

 Aby powiększyć mapę kliknij tutaj

 

 

 

 

 

 

Adres:

Szkoła Podstawowa

Małe Ciche 22

34 - 531 Murzasichle


Telefon/fax: +48 18 20 163 92

 

e-mail: szkolaciche@op.pl

 

Wyswietlen: 103567
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska